Συγκρίσεις Αλεύρων

Σύμβουλος και σύμμαχος της πολύχρονης δραστηριότητας μας αποτελεί μονάχα η ποιότητα. Για να το επιτύχουμε αυτό επομένως, επιλέγουμε τις περιοχές εκείνες της Ελλάδος που παράγουν τα καλύτερα σιτηρά. Η πρώτη ύλη αποτελεί την απαρχή της ποιότητας. Δεύτερη και εξίσου ουσιώδης προϋπόθεση είναι η άλεση. Ο τρόπος που θα αλεστεί η πρώτη ύλη βασίζεται στην εμπειρία του μυλωνά και στη καλή γνώση των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών που κάθε σιτάρι διαθέτει.

Σύγκριση διόγκωσης

 • 1
  • Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων - 19,5cm
  • Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Τρικάλων (#1) - 16,5cm
  • Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Γρεβενών - 12cm
 • 2
  • Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων - 19,2cm
  • Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Τρικάλων (#2) - 17,5cm
 • 3
  • Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων - 19,2cm
  • Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Αχαίας - 17,5cm
 • 4
  • Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων - 19,3cm
  • Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Μαγνησίας - 12cm
 • 6
  • Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων - 19,6cm
  • Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Τρικάλων (#3) - 17,1cm
 • 7
  • Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Κορίνθου - 14,2cm
  • Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων - 18,6cm
 • 8
  • Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων - 19,3cm
  • Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Σερρών - 17,3cm
 • 11
  • Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων - 19cm
  • Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης - 13,5cm

 

 

Σύγκριση λευκότητας και δομή της ψίχας

 • 5
  • Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων
  • Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Τρικάλων
  • Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Γρεβενών
 • 9
  • Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων
  • Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Σερρών
 • 10
  • Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων
  • Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Σερρών

 

 

 • Ενδεικτική παρουσίαση αρτοποιητικών δοκιμών

 

 • Τα άλευρα είναι όλα τύπου για όλες τις χρήσεις

 

 • Προκειμένου να μην υπάρχει αλλοίωση των αποτελεσμάτων οι συνθήκες παρασκευής των ψωμιών όπως και οι δοσολογίες των υλικών είναι απολύτως ίδιες για όλες τις δοκιμές