Πίτυρα χονδρά

Πρώτη ύλη ζωοτροφής.

Διατίθεται στις εξής συσκευασίες

  • 25kg