Αλεύρι Μετέωρα

τύπου 70%, δυνατό αλεύρι αρτοποιίας

Αλεύρι Μετέωρα
Ο σύμμαχος του αρτοποιού

Αλεύρι ιδιαίτερων προδιαγραφών με υψηλή απορρόφηση νερού. Οι ποικιλίες που επιλέγονται προκειμένου να παραχθεί το αλεύρι Μετέωρα είναι συγκεκριμένες και με υψηλό πρωτεϊνικό περιεχόμενο.

Τα σιτηρά που επιλέγονται είναι συγκεκριμένων ποικιλιών και χαρακτηριστικών και προέρχονται από ημιορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Επιλέγονται μονάχα όσα ανταπεξέρχονται στις προδιαγραφές που απαιτούνται προκειμένου κατόπιν αλέσεως τους να προκύψει αλεύρι αποκλειστικά υψηλής ποιότητας...

Διατίθεται στις εξής συσκευασίες

  • 20kg WOVEN PP
  • 25kg
  • 25kg WOVEN PP
  • 40kg WOVEN PP
  • 50kg
  • BIG BAGS